УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 
 

Предварителен анализ, проектиране и симулация на ФвЕЦ

Цени за извършване на услуга - предварителен анализ
 

I. Цени за проучване и изготвяне на предварителен анализ/доклад за енергийна ефективност на ФвЕЦ за добив на електроенергия за собствени нужди.

Вид услуга
Тип PV система
Разновидност
Цена за предварителен анализ
(без вкл.ДДС)
Б
А
З
О
В
А
ФВЦ за собствени нужди(базов анализ)

Извършване на предварителен
 енергиен анализ на ФВЦ (покрив
 или парцел) - изработване на
 подробен доклад, съдържащ  в
 себе си:
1).площ на PV генератора;
 2)годишен слънчев ресурс за
 конкретен район;
3)потребление на  отделните
 консуматори;
 4)прогнозен годишен добив;
 5) ефективност на ФВЦ;

АФВЦ
Островен тип
 (Stand Alone)

с допълване от
 генератор /
мрежа
3-8kW 2x 5-8kW 3x 5-8kW специф.
запитване запитване запитване запитване
Изготвяне на индикативна/базова
 оферта за доставка на оборудване
 и монтаж.
 
 
запитване
запитване
Р
А
З
Ш
И
Р
Е
Н
А
ФВЦ за собствени нужди(разширен анализ)

Извършване на предварителен
 енергиен анализ на ФВЦ
(покрив или парцел) - изработване
 на подробен доклад, съдържащ  в
 себе си:
1).площ на PV генератора;
2) 3D модел на разположението на
 панелите, движение на слънцето,
 3D модел назасенчване;
 3)годишен слънчев ресурс за
 конкретен район;
4)потребление на отделните
 консуматори;
5)прогнозен годишен добив; 
6)ефективност на ФВЦ;
7)Финансов анализ(опция);

АФВЦ
Островен тип
 (Stand Alone)

с допълване от
 генератор /
 мрежа
3-8kW 2x 5-8kW 3x 5-8kW специф.
запитване запитване запитване запитване
Изготвяне на индикативна/базова
 оферта за доставка на оборудване
 и монтаж.
 
 
запитване
запитване

Как да се консултирате
Ако Ви е необходима консултация, пишете на електронната поща или позвънете на един от изброените най-долу телефони.
При желание на клиента може да бъде направен предварителен анализ със специализиран софтуер и да се изготви подробен енергиен одит.

Как да се свържете с нас:
Електронната поща info@unicad.bg;

Телефони за контакт
: Yettel: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928

 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 04/04/23

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.