УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 
 

Извършване на предварителен анализ на ФвЕЦ за добив на електроенергия за собствени нужди
(без акумулаторни батерии):

Уникад ЕООД извършва предварителен енергиен анализ (платена* услуга) и изготвяне на първоначална оферта за изграждане на мрежови фотоволтаични(PV) централи за добив на електроенергия за собствени нужди. Предлаганите инвертори са с вграден/външен ограничител, предотвратяващ връщане на енергия в електро-преносната мрежа. Без акумулатори/автономия.
При необходимост се извършва оглед на място.

Проучването/анализът, оформен като подробен доклад, съдържа в себе си:

 

 • Изчисляване на годишният слънчев ресурс (слънчева радиация) за конкретен район на база натрупани климатични данни за 20 годишен период;

  Виж още...


 • необходима площ на PV генератора или брой PV модули според покривната площ или тази на терена.

  Виж още...

  


 • ефективност на мрежовата ФВЦ - прогнозен добив по месеци.

Виж още...


 • анализ на засенчването 2D/3D, включващ честота на засенчване през деня/годината и подробни резултати в графична форма;

Виж още...

   


 • икономически анализи - прогнозна себестойност на инвестициите и срокът на изплащането им;

Виж още...


 • Изработване на 3D модел на готова покривна PV централа по снимка на обекта с цел добиване на представа от клиента за крайния облик; 3D анализ на засенчването.

 Виж още...


 • след финализиране на анализа - изготвяне на подробен енергиен одит(отчет), на база на който може да бъде предложена първоначална оферта към клиента;
  Виж още...

 • Монтаж на фотоволтаични системи - доставка, инсталация и настройки

Виж още...


Как да се консултирате
Ако Ви е необходима консултация, пишете на електронната поща или позвънете на един от изброените най-долу телефони.
При желание на клиента може да бъде направен предварителен анализ със специализиран софтуер и да се изготви подробен енергиен одит.

Как да се свържете с нас:
Електронната поща info@unicad.bg;

Телефони за контакт
:
Yettel: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928

 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 04/04/23

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.