УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 

Малка едноф.къща
Голяма едноф.къща
Апартамент-тераса
Бунгало-автокъща
Ловна (риб.) хижа
Монтаж в/у навеси
Ферма за овце
Пчелини, добив мед

Соларни фотоволтаични (PV) системи за автономно захранване
запитай за оферта

Изграждане на автономни и хибридни фотоволтаични системи - подходящи за обекти в райони без достъп до електрическата мрежа или такива, целящи независимост. Индивидуален подход - предварителна оценка на слънчева радиация в района и необходимият добив на енергия в зависимост от консуматорите; Доставка на място (включително в труднодостъпни райони) на закупеното оборудване (соларни модули, инвертори, специализирани батерии, табла и защити, система за мониторинг; Изграждане на покривна конструкция; Монтаж и настройки на системата (комплексен анализ-оферта); Системна гаранция от 24 месеца; Гаранция на компонентите - търговка (24 месеца) и на производителя (ограничена*гаранция 60 - 72 месеца). Използват се  продукти на утвърдени производители, като Q.Cells, Winaico, Sharp(модули),  Victron Energy,  VoltronicPower(хибридни инвертори),  Sunlight, NBA, Ritar, US Battery, Enersys(акумулатори); ETI Group - електрооборудване и PV защита.


Автономно или хибридно PV захранване на еднофамилни къщи, вили, апартаменти

Обичайните консуматори в едно домакинство са: телевизори, сател./кабелен оператор, рутер за интернет хладилник, фризер, осветителни тела, пералня, сушилня, миялна, кафе машина, микровълнова печка, компютри/лаптопи; поддържане на отоплителна система - циркулационни помпи, пелетни камини, газови котли; водоснабдяване - сондажна помпа, хидрофор, пресостат. Когато обектът е по-голям или консуматорите са повече, често се налага работа на инвертори в паралел (монофазно, прим.2x5kW или трифазно захранване,(прим.3x5kW), използване на акумулаторни пакети от различен тип с големи капацитети.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Виж още...
 
Виж още...
 
Виж още...
Автономно PV захранване за малки еднофамилни къщи или вили   Автономно PV захранване за големи еднофамилни къщи, малки хотели   Автономно PV захранване за апартаменти с цел икономия на ел.енергия
Типична монофазна PV автономна система с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертор, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената; дистанционен мониторинг/контрол   Типична монофазна или трифазна PV системи с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертори, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената; дистанционен мониторинг/контрол  
Типична монофазна PV система без акумулаторни батерии, с отдаване на енергия само през деня в обекта, без възможност за работа като резервно захранване при отпадане на мрежата. Състои се от: фотоволт. панели, мрежов инвертор (с ограничител) и конструкция (на покрива или терасата);
  
1
1.5 kWp^3kW^240Ah  
1
3.12kWp^4.2kW^425Ah  
1
1.0 kWp^1kW^0 Ah
Цена:  9 296.00 лв.   Цена: 19 260.00 лв.  
Цена: 3 915.00 лв.
2
4.27 kWp^5kW^310Ah  
2
7.80 kWp^10kW^425Ah  
2
2.0 kWp^2kW^0 Ah
Цена:17 899.00 лв.  
Цена: 17 447.00 лв.
 
Цена: 7 020.00 лв.
3
1.56 kWp^5kW^400Ah  
3
7.69 kWp^15kW^1190Ah  
3
0.52 kWp^0.8kW^170Ah
Цена:21 299.00 лв.   Цена:44 890.00 лв.  
Цена: 4 106.60 лв.

Автономно захранване на малки обекти - бунгала, рибарски и ловни хижи, заслони
 
 
 
Виж още...
 
 
 
Виж още...
 
 
 
Виж още...
Автономно PV захранване за бунгала-тип"офис"в складове, автокъщи, друго   Автономно PV захранване за ловни хижи, рибарски хижи, заслони   Допълващо PV захранване върху навеси с цел икономия на ел.енергия
Типична монофазна PV система с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертор, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената; дистанционен мониторинг/контрол   Типична монофазна PV система с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертор, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената; дистанционен мониторинг/контрол  
Типична PV система без акумулаторни батерии, с отдаване на енергия само през деня в обекта, без възможност за работа като резервно захранване при отпадане на мрежата. Състои се от: фотоволт. панели, мрежов инвертор (с ограничител) и конструкция (на покрива или терасата);
 
1
0.41 kWp^0.18kW^200Ah  
1
0.20 kWp^0kW^100Ah  
1
1.56kWp^0.7kW^170Ah
Цена: 2 446.00 лв.
 
Цена: 1 100.00 лв.
 
Цена: 5 998.00 лв.
       
2
0.41kWp^0.18kW^200Ah  
 
 
 
   
Цена: 2 446.00 лв.
 
 

Автономно PV захранване на селскостопански обекти: ферми, пчелини, рибарници
 
 
 
 
Виж още...
 
Виж още...
   
Автономно PV захранване за семейни ферми/мандри за овце/крави в планината   Автономно PV захранване за пчелини- за камери, аларми, ел.огради    
Типична монофазна/трифазна PV система с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертор, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената; дистанционен мониторинг/контрол   Типична монофазна PV система с акумулаторни батерии, с допълване на енергия от мрежата или генератор. Състои се от: фотоволт. панели, инвертор, акумулаторен пакет, конструкция(на покрива или наземно), генератор; проектиране, доставка* и монтаж са включени в цената;  дистанционен мониторинг/контрол    
1
6.0 kWp^2.5kW^700Ah
 
1
0.15kWp^0.15kW^100Ah
 
 
 
 
Цена: 24 486.00 лв.
 
Цена: 945.00 лв.
 
 
О
помпа/700W
 53m/1m3/h
 
3
0.26 kWp^5kW^200Ah
 
 
 
 
Цена: 1 358.00 лв.
 
Цена: 1 063.00 лв.
 
 
2
0.20 kWp^0kW^100Ah
 
2
 0.20 kWp^0kW^100Ah
 
 
 
 
Цена: 1 100.00 лв.
 
Цена: 1 110.00 лв.
 
 

Основните параметри, на база на които по-долу са предложени примерни комплексни оферти за готови PV системи са:
  • [kWp ^ kW ^ Ah] (Пример: 4.2kWp / 5kW / 425Ah), където:

kWp - сумарна мощност на модулите(PV генераторът на покрива), дадени във kWp;
kW - максималната мощност на инвертора, дадена в kW;
Ah - капацитетът на акумулаторният пакет, даден в Ah;
  • Годишен добив от PV модулите, даден в [kWh/yr] (Пример: 1 950kWh) - сумарната добита енергия от фотоволтаиците за една година - определя се на база географско местоположение на обекта(заложена в база данни за слънчевата радиация за 20години назад);

  • Начин на използване на обекта -  целогодишно/сезонно без прекъсване, или само през уикенда;
  • Ценообразуване(ориентировъчно) за инсталирана мощност  [Wp] x [цена за монтаж в лв], където цената за монтаж е:
Инсталирана PV
мощност
PV системи с акумулатори PV системи без акумулатори
(инвертори с ограничител)
Цена за Wp, лв,
без ДДС
Цена за Wp, лв,
с вкл. ДДС
Цена за Wp, лв,
без ДДС
Цена за Wp, лв,
с вкл. ДДС
100 - 600 Wp 1.50 лв * Wp 1.800 лв * Wp - -
700 - 900 Wp 0.99 лв * Wp 1.190 лв * Wp - -
1000 - 1400 Wp 0.85 лв * Wp 1.020 лв * Wp оферта оферта
1500 - 2900 Wp 0.80 лв * Wp 0.960 лв * Wp оферта оферта
3000 - 4900 Wp 0.62 лв * Wp 0.744 лв * Wp - -
5000 Wp - оферта оферта оферта оферта
Пример: 15 панела x 280Wp --> 4 200Wp x 0.62лв = 2604.00 лв(без ДДС)

Забележка: Цените на групираните по тип по-горе предложения са ориентировъчни - всяка оферта-анализ е  уникална за конкретния обект и местонахождение.

При интерес за финансиране от банкова институция направете запитване
(за системи над 5000 лв.)

Всички цени са с включен монтаж и ДДС

Как да се консултираме
Ако Ви е необходима консултация, позвънете на един от изброените най-долу телефони.

След уточняване на броя консуматори, начинът на използването им, географският район, в който се намира обекта (за изчисл. на слънчевата радиация), начинът на експлоатация(почивни дни / всекидневно, летни месеци / целогодищно), както и бюджетът, с който се разполага - на клиента ще бъде изготвен предварителен базов анализ(за очакван добив) и ценова оферта.
Как да поръчаме
За да направите заявка за оглед или монтаж е необходимо да се обадите по телефона за наличност/срок на доставка или да изпратите мейл на електронната поща info@unicad.bg

Телефони за поръчка: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435


 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 01/26/21

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.